مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 6 آذر 1399
دسته بندی سخنرانی
1 فروردین 1399
497 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 مدیریت شهر در نبرد با بیماری

شهرها چگونه در برابر بیماری های واگیر مقاومت می کنند؟

(0.00)

مدیریت شهر در نبرد با بیماری

مدیریت شهر در نبرد با بیماری

شهرها چگونه در برابر بیماری های واگیر مقاومت می کنند؟