مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 6 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در ايران بازار آزاد مسكن و بخش خصوصي به تنهايي نتوانسته اند نيازهاي مسكن جمعيت را بطور رضايت بخشي مرتفع سازند. توليدواحدهاي مسكوني در ايران بعد ازسال 1353 افزايش يافت و در سال 1359 به بالاترين  حد توليد خود رسيد كه در حدود 180100 واحد مسكوني بوده است تا سال 1370 ، توليد مسكن در ايران 21% كاهش داشته و در اين دوره زماني رشد جمعيت و خانوار با نرخ شتابان خود رو به افزايش بوده است كه منجر به كمبود شديد واحدهاي مسكوني در بازار مسكن ايران شده است.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- تعریف مسکن در دومین اجلاس اسکان بشر (1996)

3- مسکن در کشورهای در حال توسعه

4- شهرنشینی و مشکل مسکن

5- سیاست مسکن در اروپا

6- سیاست های مسن دولت امریکا

7- سیاست مسکن در هلند

8- سیاست مسکن در ایران

9- بیماری هلندی در بازار مسکن

10- ارزیابی مسکن بوسیله SWOT

11- منابع

تعداد اسلایدها: 19