مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 4 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آمایش سرزمین به معنای بهره برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است. سند آمایش سرزمین دارای سه برش ملی، منطقه ای و استانی در مرحله مطالعات و تدوین طرح است. سند آمایش سرزمین بعنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه های توسعه پنج ساله و سایر برنامه های توسعه ای کشور به شمار می رود.

*فهرست گزارش هاي مطالعات تحليل وضعيت و ساختار برنامه آمايش استان مازندران

-تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست

-تحلیل اجتماعی و فرهنگی

-تحلیل اقتصادی

-تحلیل ساختار فضایی

-توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه ها

-ملاحظات ايمني، دفاعي- امنيتي در آمايش استان

-جمع بندي و نتيجه گيري از وضعيت موجود

حجم فایل 291 مگابایت- نوع فایل: pdf- سال تهیه طرح 1388