مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 6 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

آموزش مدل پرومته PROMETHEE

 

پرومته روش ساختار یافته ی رتبه بندی ترجیحی برای غنی سازی ارزیابی ها (پرومته) جزء روش های MADM و به عنوان یک روش کارا و با استفاده از دو واژه ترجیح و بی تفاوتی به دنبال انتخاب بهترین گزینه می باشد.

این روش در زمینه های مختلف همانند بانکداری، مناطق صنعتی، برنامه ریزی نیروی کاری، منابع آب، سرمایه گذاری ها، پزشکی، شیمی ،مراقبت های پزشکی، تحقیق در عملیات، مدیریت پویا و . . . به کار گرفته شده است. این روش به دلیل خاصیت ریاضی و سهولت استفاده از آن جزء روشهای پر استقبال قرار گرفته است.

این روش توسط دو استاد بلژیکی به نام ژان پیر برنز و برتراند مارسکال در دهه ۱۹۸۰ ارائه شد. در واقع پس این شروع پرومته توسعه یافت و از آن در شرایط مختلف نسخه هایی به وجود آمد. و می توان از آنها با عنوان خانواده پرومته یاد کرد.

در این روش باید دانست که:

        این روش در زمره روشهای جبرانی قرار می گیرد

        شاخصهای کیفی به کمی تبدیل می شوند.

        نیازی نیست که شاخص ها حتما مستقل از هم باشند.

        تصمیم گیرنده با n گزینه متناهی مواجه است.

        تصمیم گیرنده شاخص هایی را جهت تصمیم گیری معرفی می نماید.1

رتبه بندی گزینه ها با مقایسه زوجی گزینه ها در هر شاخص انجام می شود. مقایسه بر پایه یک تابع برتری از پیش تعریف شده با دامنه  [0,1] اندازه گیری می شود. تابع برتری (ترجیح) P، برای مقایسه ی دو گزینه ی a و b از نظر شاخص j به صورت زیر است:

گام اول: (dj (a , b) = fj (a) – fj (b بیانگر تفاوت اندازه ها در شاخص j است. این تفاوت برای شاخص های Max زمانی معنادار خواهد بود که (fj (a) > fj (b باشد. و برای شاخص Min این رابطه برعکس است.

گام دوم: پس از محاسبه میزان تفاوت گزینه ها با یکدیگر، مقدار (Pj(a,b و با توجه به توابع یاد شده بدست خواهد آمد.

گام سوم: مجموع موزون برتری گزینه a نسبت به b که آن را با (π(a,b نشان می دهند.

گام چهارم: محاسبه جریان ورودی و جریان خروجی در این گام صورت می پذیرد:

جریان خروجی: بیان می کند یک گزینه مانند a چه قدر از گزینه های دیگر برتر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر خواهد بود.

جریان ورودی: بیان می کند که گزینه های دیگر چه قدر برگزینه a برتر می باشند. هرچه این مقدار کمتر باشد این گزینه بهتر خواهد بود.

پرومته I :

رتبه بندی ها از مقایسه جریان های برتری مثبت و منفی به دست می آیند. که p و I و R به ترتیب نشان دهنده ارجحیت،بی تفاوتی و غیر قابل مقایسه بودن است.

مقایسه جریان ورودی و خروجی

        رابطه a pI b نشان می دهد برتری a ناشی از ضعف b است.

        وقتی که a II b ، جریان های مثبت و منفی با هم برابرند.

        وقتی a RI b قدرت بیشتر یک گزینه ناشی ازضعف گزینه دیگر است.در چنین حالتی اطلاعاتی که توسط دو جریان به وجود می آیند سازگار نیستند.

        روش promethee I در رتبه بندی محتاط است چرا که در این حالت تصمیم نمی گیرد کدام گزینه بهتر است و انتخاب گزینه برتر بر عهده تصمیم گیرنده است.

پرومته II :

در پرومته II معمولاً تصمیم گیرنده نیاز به رتبه بندی کامل دارد. در این روش جریان خالص برتری به صورت زیر محاسبه می شود:

در این روش همه گزینه ها قابل مقایسه هستند و گزینه ی غیر قابل مقایسه ای باقی نمی ماند.

 

محتوای محصول: معرفی مدل پرومته به همراه مثال پرومته فازی

 

نوع فایل pdf

حجم فایل 7 مگابایت