مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 15 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

معرفی روش پرومته (promethee)

این روش یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) می باشد که هدف آن رتبه بندی گزینه ها می باشد. روش پرومته چندین نسخه دارد از جمله: پرومته 1 آلترناتیوها را به صورت جزیی رتبه بندی می کند. پرومته 2 آلترناتیوهای گسسته را به صورت کامل رتبه بندی می کند. پرومته 3 روابط ترجيح و غيرترجيح را براساس ميانگين و انحراف معيار شاخص های ترجیح تعریف می کند. پرومته 4 می تواند برای گزینه های نامحدود کاربرد داشته باشد. پرومته 5 یک روش چندمعياره براي انتخاب گزينه ها همراه با لحاظ كردن محدودیت ها تعریف میکند و پرومته 6 الگویی از مغز انسان است. در روش پرومته 3 رتبه بندی بر اساس بازه ها و در روش پرومته 4 رتبه بندی در مقیاس پیوسته صورت می گیرد. و برای آلترناتیوها گسسته کارا نیستند. براي ارزيابي و اولويت بندي گزينه هاي گسسته و انتخاب بهترين گزينه روش پرومته 2 بکار می رود.

PROMETHEE روشی متداول است که توسط Brans و Vincle در سال 1985 ایجاد شده و توسط Brans و همکاران(1986) بهبود یافته است.  PROMETHEE یک مفهوم ساده است و استفاده از آن بسیار ساده تر از سایر تکنیک های تحلیل چند معیار است که در حال حاضر برای اجرا در دسترس هستند . در مسائل با تعداد محدودی از گزینه های جایگزین ، PROMETHEE برای رتبه بندی با توجه به معیارهای چندگانه و پیچیده بسیار عالی است. PROMETHEE به طور عمده به دو نوع اطلاعات (الف) اهمیت نسبی (وزن) معیارهای در نظر گرفته شده و (ب) اطلاعات مربوط به ترجیحات تصمیم گیرندگان شرکت کننده در تجزیه و تحلیل نیاز دارد.

نوع فایل نرم افزار- به همراه مقالات کاربردی-حجم فایل 26 مگابایت