مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 6 آذر 1399
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

طرح هادي روستايي طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

این فایل شامل طرح هادی روستاهای زیر است:

بالقلو(1394), تجره(1387), حریقان(1390),خرم آباد(1395), دالستان(1385), دربند(1375),,سنگک(1375), شادباغی(1391), دخان(1390), رازین(1390), سوسنقین(1390), صالح آباد(1388), طرازناهید(1388), عباس آباد(1386), علی درزی(1390), فستق(1385), کردخورد(1390), کله دشت(1388),کمال لو(1387), گزل دره(1389), مزلقان و قلعه احمدبیگ(1387), میچینک(1391), میمه(1390), ورکبار(1390), ینگی قلعه(1391)

حجم فایل: 281 مگابایت