کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 1 مرداد 1403
دسته بندی تحلیلی
30 بهمن 1398
3321 بازدید
1 دیدگاه
امتیاز :
5.00 درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه 99

در بودجه سالیانه بخشی از منابع به‌صورت استانی جمع‌آوری می‌شود که در جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1399 مشخص‌شده است. این منابع شامل بخشی از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات درآمدهای حاصل از جرائم و درامدهای متفرقه است. در لایحه بودجه 1399 سهم منابع استانی از کل منابع، حدود 34 درصد است. اعتبارات به تفكيک ملي یا استاني در جدول شماره 7 لایحه مشخص‌شده است. سهم اعتبارات استاني از منابع عمومي دولت با احتساب برخي ردیف‌های متفرقه كه از سال 1397 در قالب بودجه استاني قرارگرفته‌اند حدود 5/5درصد است. این ردیف‌ها شامل اعتبارات بازارچه‌های مرزی، کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایي و اعتبارات موضوع ماده (23) قانون تخلفات رانندگي و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور می‌باشند. به‌غیراز 5/5 درصد بودجه استاني، مطابق با قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، سازمان برنامه‌وبودجه موظف است ساليانه 3 درصد از كل اعتبارات بودجه عمومي را به‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و رفع تبعيض و ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه‌یافته بين شهرستان‌ها توزیع كند و جدول آن را به تفكيک استان در بودجه ساليانه تحت همين عنوان تعيين كند. این بخش از اعتبارات در لایحه بودجه سال مبلغ 145 هزار ميليارد ریال است و حدود 3 درصد از منابع عمومي را در برمی‌گیرد یكي از نكات لایحه بودجه سال 1399 در رابطه با بودجه استاني، انتشار گزارش بودجه استاني به‌صورت مجزاست. برای دانلود گزارش اینجا کلیک کنید

(0.00)

درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه 99

درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه 99

در بودجه سالیانه بخشی از منابع به‌صورت استانی جمع‌آوری می‌شود که در جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1399 مشخص‌شده است. این منابع شامل بخشی از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات درآمدهای حاصل از جرائم و درامدهای متفرقه است. در لایحه بودجه 1399 سهم منابع استانی از کل منابع، حدود 34 درصد است.

اعتبارات به تفكيک ملي یا استاني در جدول شماره 7 لایحه مشخص‌شده است. سهم اعتبارات استاني از منابع عمومي دولت با احتساب برخي ردیف‌های متفرقه كه از سال 1397 در قالب بودجه استاني قرارگرفته‌اند حدود 5/5درصد است. این ردیف‌ها شامل اعتبارات بازارچه‌های مرزی، کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایي و اعتبارات موضوع ماده (23) قانون تخلفات رانندگي و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور می‌باشند.

به‌غیراز 5/5 درصد بودجه استاني، مطابق با قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، سازمان برنامه‌وبودجه موظف است ساليانه 3 درصد از كل اعتبارات بودجه عمومي را به‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و رفع تبعيض و ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه‌یافته بين شهرستان‌ها توزیع كند و جدول آن را به تفكيک استان در بودجه ساليانه تحت همين عنوان تعيين كند. این بخش از اعتبارات در لایحه بودجه سال مبلغ 145 هزار ميليارد ریال است و حدود 3 درصد از منابع عمومي را در برمی‌گیرد

یكي از نكات لایحه بودجه سال 1399 در رابطه با بودجه استاني، انتشار گزارش بودجه استاني به‌صورت مجزاست.

برای دانلود گزارش اینجا کلیک کنید