مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 17 آذر 1400
دسته بندی سخنرانی
1 فروردین 1399
1678 بازدید
0 دیدگاه
امتیاز :
5.00 مدیریت شهر در نبرد با بیماری

شهرها چگونه در برابر بیماری های واگیر مقاومت می کنند؟  

(0.00)

مدیریت شهر در نبرد با بیماری

مدیریت شهر در نبرد با بیماری

شهرها چگونه در برابر بیماری های واگیر مقاومت می کنند؟