مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
جمعه 17 آذر 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

متفکران علوم انسانی، علوم زیستی و... ، همواره به سالمندی، به‌عنوان آخرین دورة زندگی انسان توجه کرده­اند. تعداد افراد سالخوردۀ جوامع روبه­ازدیاد است و جمعیت‌ها به پیری می‌گرایند. درحال­حاضر، جمعیت ایران از نظر ساختاری سالخورده نیست، اما با توجه به عوامل مختلفی چون کاهش میزان موالید و افزایش امید به زندگی، به­نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، جمعیت سالمندان در ایران، بخش شایان توجهی از ساختار جمعیتی کشور را تشکیل خواهد داد. در همین راستا توجه به نیازهای آنان در شهر تحت عنوان شهرهای دوستدار سالمند ضروری به نظر می رسد. 

 

تعداد سوال: 47

نوع فایل: 

حجم فایل: 1.1 مگابایت