کاربر گرامی بعد از خرید از آدرس https://shahrnegar.com/panel/buyed نیز می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید.

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 31 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تیترها

موقعیت جغرافیایی محله لنبان، تاریخچه و هسته اولیه، وجه تسمیه، آثار تاریخی، ارکان اصلی محله، نقشه بافت فرسوده، معادلات تشکیل انواع فرسودگی، وضع موجود محله، معادلات کالبدی و کاربری اراضی، نقشه بلوک بندی، نقشه کاربری اراضی، بررسی معابر بر اساس نوع، نقشه مربوطه، بررسی کیفیت ساختمانی محله، نقشه مربوطه، بررسی تعداد طبقات، نقشه مربوطه، بررسی قدمت ساختمان ها و نقشه مربوطه، جغرافیای اقتصادی محله، عوامل بستر ساز فرسودگی در محله،