مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
چهارشنبه 19 بهمن 1401
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

نرم افزار آماری بسیار کم حجم ومعروف که علاوه بر امکان تحلیل های دوبعدی آمار فضایی نیز به آن اضافه شده

امکان تحلیل های pca.pcrو...با یک کلیک و  کمتر از پنج مگ